Digitalni pomoćnik
za pčelare

Jedinstveni uređaj, zaštićen patentom, za prikupljanje podataka visoke rezolucije

Obučeni asistent koji omogućava daljinsko pčelarenje u realnom vremenu

Optimizacija
upravljanja košnicama

Pojednostavite upravljanje košnicama bez napora.

Povećanje
proizvodnje meda

Efikasno povećajte proizvodnju meda.

Podrška
lokalnoj ekonomiji

Ojačajte lokalnu privredu kroz pčelarstvo.

Povećanje prihoda

Povećajte prihod uz povećanu produktivnost.

Partneri

Ponosni smo na partnerstvo sa organizacijama i institucijama koje dele naše vrednosti i zalažu se za dobrobit naših oprašivača.

OE logo2020INC logoEphicient logoToogether logo

Pčelari imaju važnu ulogu u održavanju populacije pčela.

Ali pčelarenje je isto kao pre 200 godina.

Kako mi doprinosimo?

Zahvaljujući našoj jedinstvenoj, patentirano zaštićenoj mreži uređaja za brzo učenje, kreiramo digitalne pomoćnike koji svakodnevno pomažu pčelarima.

Manji godišnji gubitak kolonija pčela

Sa Beehold-om, pčelari su u mogućnosti da zaštite i neguju svoje kolonije, i na kraju pruže održiviju budućnost i za pčele i za pčelarsku industriju.

Povećanje profita

Pružamo pčelarima rešenje koje im pomaže da smanje operativne troškove i unaprede proizvodnju meda.

Povećana produktivnost

Beehold pomoćnici omogućavaju pčelarima da postignu više sa manje, i da na najbolji način iskoriste svoje vreme, resurse i napore.

Pčelari za pčelare

Naša vizija je da digitalizujemo svaku košnicu na planeti, i učinimo svet boljim mestom za pčele, pčelare, a samim tim i za sve nas.

Izvršni direktor
Hardverski inženje
Finansijski direktor
Šef tehničkog odseka
Programer
Menadžer prodaje
Vesti

Budi u toku

Naši pčelarski pomoćnici su svakim minutom sve pametniji. Zapravo, upravo sada prikupljaju nove podatke.